Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Evenementen NoordwestFryslân

[LINK] Muziek en Concert agenda

Zet uw activiteit gratis in de spotlight
[INFO] en aanmelding

Waadklank Nieuws en activiteiten

Zaterdag 11 november 2023 - Duoconcert door Harmonie Beetgum en CMV Excelsior Ouwe-Syl. De beide Fanfare's staan respectivelijk onderleiding van Christina van de Bijl en Johan PostmaposterBeetgumOuwesyl

Duo Concert thema "Licht"

  • Plaats:Gereformeerde kerk in Bitgummole.
  • Aanvang: 20.00 uur
  • De toegang is gratis.

Bron: Secretariaat CMV Excelsior Ouwe-Syl [LINK]
Harmonie Beetgum [LINK]

[dit artikel delen op]