Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

De harmonie:

Een harmonieorkest bestaat uit drie groepen nl. houtblazers, koperblazers en slagwerk. De houtblazers, met name de klarinetten, zijn ruim vertegenwoordigd. Ze geven de typische en zeer herkenbare warme "hout"-kleur aan het orkest. Hierbij horen ook de dwarsfluit, hobo, fagot en de saxofoons. Wat de koperblazers betreft, onderscheiden we naast de scherpe kopers, met name de trompet en de trombone, ook de zachte kopers zoals de althoorn, de bariton, de tenor-tuba en de bas-tuba. Tenslotte vinden we ook nog het slagwerk terug.
Een harmonieorkest onderscheidt zich van andere orkestvormen door de bezetting. Een fanfareorkest heeft bijvoorbeeld geen klarinetten terwijl de klarinetten in een harmonieorkest een belangrijke rol spelen. Snaarinstrumenten, zoals viool, cello of piano in een symfonieorkest, ontbreken dan weer in een harmonieorkest.
Meer info op wikipedia [zie link]

De fanfare:

Een fanfare bestaat uit koperen blaasinstrumenten, saxofoons en een slagwerkgroep.
In de groep van de scherpe kopers onderscheiden we de cornetten, trompetten en hun grote broers trombones. In de familie van de saxhoorns, net zoals de saxofoon ontwikkeld door de Belg Adolf Sax, onderscheiden we bugels, de althoorns, de baritons, de tenor-tuba en de bas-tuba. In de groep van de saxofoons vinden we de sopraan-, alt- en tenorsax terug. In de slagwerkgroep vinden we zowat alle slagwerkinstrumenten terug.
Zoals in een symfonisch orkest de violen de melodiegroep vormen en in een harmonie de klarinetten, zo wordt de melodiegroep in een fanfareorkest door de bugelsectie gevormd

Meer info op wikipedia [zie link].

De brassband:

Brassband is letterlijk vertaald koperorkest of een orkest dat is samengesteld uit koperen blaasinstrumenten. Het aantal spelers en de samenstelling is vrij nauwkeurig bepaald en dat is al zo sinds deze orkestvorm ontstond in Engeland. De volgende instrumenten komen voor in een brassband: de cornet, de bugel, de althoorn, de bariton, de euphonium, de trombone, de bas-tuba en uitgebreide slagwerkpartijen.
In een zogenaamde standaardbezetting zijn de aantallen van elk muziekinstrument vastgelegd, het is hierdoor dat de brassband zijn herkenbare en typisch brassbandsound krijgt.

Meer info op wikipedia [zie link]

De Showbands:

Een showband of showkorps is een muziekkorps dat naast muziek ook show-elementen brengt. Showkorpsen kennen diverse bezettingen. De band bestaat uit een fanfare of een drumband soms aangevuld met colorguards en/of majorettes.
Bron Wikipedia [zie link]

Ensembles:

Gerichte groep van muzikanten die gezamelijk musiceren zoals bijvoorbeeld een saxofoon ensemle, slagwerk/percussie ensemble, hoorn ensemble.

[dit artikel delen op]