Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Het huishoudelijk regelement zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 7 maart 2020 te Dronryp.

 

Tekst huishoudelijk regelement


 

[dit artikel delen op]