Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Het huidige bestuur is vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 23 september 2023 te Minnertsga

 • Voorzitter - Lodewijk Bouma (Kunst en Genoegen Dronryp)
 • Secretaris - Henri Visser (Constantia Menaam)
 • Penningmeester - Sip de Bildt (Greide Brass Spannum)
 • Bestuurslid - Suzanna Hoeksma (Advendo Franeker)
 • Bestuurslid - Hennie Annema (Advendo Boksum, Blessum, Deinum)
 • Bestuurslid - Pieter Post - (Concordia Wjelsryp)
 • Bestuurslid SMP - vacant

 • Dagelijksbestuur: voorzitter en secretaris.
 • Website beheer: Henri Visser.

 


 

Het oprichtingsbestuur is op 29 september 2018 door de aanwezige aspirant leden vastgesteld.

Op 10 oktober 2018 zijn de bestuursfuncties verdeeld en op 12 oktober 2018 is de vereniging formeel statutair bij de notaris vastgelegd.

 • Voorzitter - Jan Osinga (De Bazuin Tzummarum)
 • Secretaris - Henri Visser (Constantia Menaam)
 • Penningmeester - Robert Zeldenrust (Oranje Minnertsga)
 • Bestuurslid - Klaas Stok (Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwe Bildtdijk)
 • Bestuurslid - Wiekie Kolthof-Zwart (Ons Genoegen Marsum)
 • Bestuurslid - Wim Noordmans (Oranje Spannum)
 • Bestuurslid - Cor Koopmans (Advendo Franeker)

 • Dagelijksbestuur: voorzitter en secretaris.

Website beheer: Henri Visser.


 

[dit artikel delen op]