Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

HaFaBra

HaFaBra

Harmonie, Fanfare en Brassband. 3 basis orkestvormen die in de gemeente Waadhoeke voorkomen.

SMP

SMP

Show, Mars en Percussie: Drumbands, Drumfanfares, Showbands, Slagwerk- of percussie-ensemble.

SMP-HaFaBra

SMP-HaFaBra

Waadklank leden, muziekverenigingen die tot de HaFaBra of SMP behoren

Vereniging samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke

Waadklank


Met het samengaan van de voormalige gemeentes Franekeradeel, Het Bildt,
Menameradiel en een deel van Littenseradiel in de gemeente Waadhoeke, hebben de gezamenlijke muziekverenigingen besloten samen te gaan werken.

Waadklank is een samenwerking van muziekverenigingen gevestigd in de
gemeente Waadhoeke.
(Harmonie - Fanfare - Brassband - Showband)
Deze muziekverenigingen vertegenwoordigen ca 800 muzikanten.

Belangen

Behartigen van de gezamenlijke belangen van muziekverenigingen in de gemeente Waadhoeke, onder meer op muzikaal en financieel gebied

Organiseren

Het (doen) organiseren van gemeenschappelijk evenementen voor de leden;

Samenwerking

Bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten verenigingen, onderlinge steunverlening en uitwisselen van ervaringen en kennis;

Gezamenlijk belangen

Op te treden namens de aangesloten muziekverenigingen in alle gevallen waarin de gezamenlijke belangen van de verenigingen aan de orde zijn.

Evenementen NoordwestFryslân

[LINK] Muziek en Concert agenda

Zet uw activiteit gratis in de spotlight
[INFO] en aanmelding

Agenda Waadklank

zaterdag 13 apr 2024;
20:00u -
125 jarig jubileumconcert Oranje Spannum
zaterdag 20 apr 2024;
20:00u -
Maestro Concert - Stedelijk Muziekcorps Harmonie
zaterdag 14 sep 2024;
00:00u
Taptoe - OpMaat Berltsum
zaterdag 21 sep 2024;
09:30u - 11:30u
Algemene ledenvergadering
zaterdag 19 okt 2024;
00:00u
Reserveren Masterclass Hoorns en Alten
zaterdag 09 nov 2024;
00:00u
Reserveren Jeugdorkestdag te Boksum
zaterdag 14 dec 2024;
00:00u
Kerstconcert OpMaat Berltsum
zaterdag 08 feb 2025;
00:00u
Reserveren Korpsenfestival 2025
zaterdag 22 mrt 2025;
08:00u - 17:00u
Jeugdsolistenfestival 2025

Waadklank Nieuws en activiteiten

Het Maestro Concert - Stedelijk Harmoniecorps Franeker

Op zaterdag 20 april gaat het Stedelijk Muziekcorps Harmonie op zoek naar een Maestro. Wie kan het orkest lijden zonder dat verschillende secties muzikaal uit...

125 jarig Jubileumconcert CMV Oranje Spannum

CMV Oranje Spannum organiseert op 13 april 2024 hun 125 jarig jubleumconcert. Het concert staat onder leiding van dirigent Thom Zigterman. Muzikant...

Zangdienst en Koffieconcert - Greidebrass

Maandag 2e paasdag, Zangdienst met aansluitend een Koffieconcert door Brassband Greidebrass in de Anna Tsjerke te Winsum. Datum: Maandag 1 april 2024Tijd:...

Fanfare Ons Genoegen Marsum stopt na 123 jaar

MARSUM 25 maart 2024 - Met dit bericht willen wij jullie informeren over de bijzondere algemene ledenvergadering die op maandagavond 25 maart heeft...

Lenteconcert Brassband Halleluja Menaam

MENAAM - Zondag 7 april organiseren we ons eerste concert onder leiding van onze nieuwe dirigente Nynke Jaarsma. Samen met jou vieren wij graag...

Connected Open Nederlands Kampioen Colorguard

EINDHOVEN - Afgelopen zaterdag 23 maart werd de Open Class van DSG-Connected uit de Waadhoeke NEDERLANDS KAMPIOEN tijdens de CGN (Colorguard Nederland)...

images/imagehover/foto_hier.png

Show Mars en Percussie

Drumband, Drumfanfare, Showkorps, Slagwerk- of percussie-ensemble.

images/imagehover/DSC_78404x400px.jpg

HaFaBra

Harmonie - Fanfare en Brassband. Tekst hier...

images/imagehover/IMG_9660 (wk4x4) (Mobile).jpg

Colorguard en Majorettes

Tekst hier...

images/imagehover/muziekonderwijs (4x4).JPG

Muziekeducatie

Muziek in de klas van het basisonderwijs, meestal de eerste stap naar muzieklessen voor HaFaBra of SMP.

images/imagehover/foto_hier.png

Docenten

Tekst hier...

Wdhklogo Logo KNMO 2 regels concept Custom omf logo swn

Muziek luisteren, muziek maken,
samen muziek maken.

actief met muziek voor het leven


www.waadklank.nl
Websitebeheer en licenties: HE Visser
 Vereniging samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke Header fotografie met dank aan X-Lent
Nabewerking websitebeheer