Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Evenementen NoordwestFryslân

[LINK] Muziek en Concert agenda

Waadklank Nieuws en activiteiten

Lenteconcert 2023 - Zondag 2 april nodigen we je van harte uit voor ons Lenteconcert! Het wordt een gezellige middag met een gevarieerd programma. Zo reizen we af naar een tropisch eiland,poster lentecon 60913263 bc Medium kun je genieten van bekende filmmuziek inclusief beelden en ontbreekt de traditionele mars natuurlijk niet.

Het concert start om 15:30 uur in de gymzaal aan de Greatebuorren in Menaam.
Inloop vanaf 15:00 uur.
Entree is gratis en reserveren is niet nodig.

Graag tot zondag 2 april!


Meer informatie is te viden op de [website] van de Brassband Halleluja Menaam.
Bron: Brassband Halleluja Menaam