Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

WAADHOEKE 26 juli 2019 - Na intensief overleg met de gemeente en terugkoppeling met onze Waadklank-leden, is in vrij korte tijd de nieuwe subsidieregeling aan de gemeenteraad gepresenteerd en door het college van B en W aangenomen.

Wij als Waadklank zijn bijzonder blij met het resultaat gezien de grote subsidie verschillen afkomstig uit de vier voormailge gemeenten.

Zie nieuwsartikel Gemeente Waadhoeke.

Waadhoeke 15 juli 2019 - Na 73 jaar is er een definitief einde gekomen aan een samenwerking van 9 muziekverenigingen in de voormalige gemeente Menameradiel. Sinds 28 februari 1946 is op initiatief van een 3-tal muziekkorpsen een federatie opgericht waarbij alle 10 korpsen als lid zijn aangesloten. Initiatiefnemer was de heer L. Tj. Algra.

Doelstelling van de federatie was om in de zomermaanden een festival te houden en in het voorjaar (februari/maart) een solistenfestival.

Als voorlopig bestuur werden destijds benoemd:

  • Voorzitter - L.Tj. Algra uit Menaldum;
  • Secretaris - P. Sj. Runia uit Berlikum;
  • Penningmeester - H. Klazinga uit Marssum.

De federatie hield zich tot 1 januari 2018 ook bezig met het jeugdbeleid in de gemeente Menameradiel. Met name op het gebied van muziekonderwijs op de basisscholen en jeugdorkesten. Eénmaal per jaar werd in samenwerking met een federatiekorps, een Jeugdfestival voor solisten en jeugdkorpsen georganiseerd, die werd beoordeeld door een vakbekwaam jurylid. Vaste jaarlijkse activiteiten waren het federatiefestival voor orkesten in februari, het Jeugdfestival in april en een jeugdmiddag in december.

Met de komst van de gemeente Waadhoeke in het vooruitzicht, is de Federatie begonnen om in de toekomstige nieuwe gemeente een nieuwe samenwerking te initiëren. In april 2015 kwamen nagenoeg alle muziekverenigingen uit de vier gemeenten bijeen in het gemeentehuis van Menameradiel en is de basis gelegd voor een nieuwe samenwerking. Door werkgroepen en een voorbereidingscommissie afkomstig van muziekverenigingen uit de vier voormalige gemeenten is uiteindelijk Waadklank in oktober 2018 formeel opgericht. In aanloop van dit proces heeft de federatie voor muziekverenigingen in Menameradiel alle activiteiten per 1 juni 2018 stilgelegd. Na de formele oprichting van Waadklank heeft het federatiebestuur in november 2018 unaniem besloten de federatie te gaan ontbinden. Op de ledenvergadering van februari 2019 is in samenspraak met de 9 lid korpsen besloten per juli 2019 een definitieve punt te zetten achter 73 jaar van muzikale samenwerking in het voormalige Menameradiel.

IMG 0731bc IMG 3299bc IMG 5813bc
Tetman de Vries Hidde Kramer Libbe Dijkstra

Bijzonder aspect is het feit dat een 3-tal personen ca 50 jaar bestuurlijk actief zijn geweest binnen het federatiebestuur. Hiermee sluiten Tetman de Vries, Hidde Kramer en Libbe Dijkstra een bestuurlijk actief levenswerk af.

Secretariaat federatie Henri Visser.

Naar Waadklank,

Waadklank06 geel zwart blauw transp

RASTEDE – Drum- en Showfanfare CMH uit Menaldum is dit weekend 13e geworden in haar klasse op de 64e Internationale Rasteder Musiktage welke afgelopen weekend plaatsvonden in het Duitse Rastede. CMH-Menaldum deed voor het eerst in de geschiedenis mee als showband. Met hun 2e show, Rock On, behaalden zij in de zinderende hitte maar op handen gedragen door het enthousiaste publiek, 79,33 punten en eindigden de Menaldumers als 13e van de 21 deelnemers.

De plaats Rastede stond dit weekend voor de 64e keer in het teken van de muziek. Dit typisch Duitse muziekfestijn speelt zich hoofdzakelijk af in een groot park en wordt omringt door diverse andere festiviteiten. Alle buitenlandse deelnemers overnachten in scholen en gebouwen in de gemeente en eten in de feesttent op het terrein. De hele entourage met al zijn facetten zorgt voor een fantastische sfeer en groots saamhorigheidsgevoel. Muziek verbindt zo blijkt maar weer.

8a 44 Small 8a 58 Small
Foto's Jacobine Krol
Intro foto voorpagina - Wulff Photo

 

Het 3-dagen durende evenement bestond uit meer dan 70 optredens. Zo’n 3200 deelnemers uit 7 verschillende landen zorgden voor een gevarieerd programma van “Marsch und Standspielbewertung” Konzertbewertung tot Show- und Marschparade. Noemenswaardig is dat Friesland goed vertegenwoordigd was met meer dan 8 verenigingen. Onder grote publieke belangstelling wordt elke dag afgesloten met een finale-parade van alle deelnemende bands.

De drumfanfare welke zaterdag in de vroege ochtend samen met haar Color Guar, sympathisanten & begeleiders, met de bus afreisde naar Duitsland vertrok zondagavond met een zeer tevreden en voldaan gevoel richting Menaam. Het resultaat was boven verwachting, gezien dit nog maar het derde jaar is waarin zij deze nieuwe uitdaging, namelijk Show, beoefenen. Een geweldige beloning voor heel wat uurtjes hard trainen.

www.facebook/CMHMenaldum

www.cmh-menaldum.nl

www.rastedermusiktage.de

Naast CMH menaldum deed ook Showband Sternse Slotlanders Franeker mee.

 


 

LEEUWARDEN 29 juni 2019 - Een prachtige "warme" dag voor een concert in de binnenstad van Leeuwarden. Een succesvol optreden bij CityProms op het Wilhelminaplein/Zaailand. Dankzij een schaduwrijk plekje en publiek rondom de fanfare, een leuk concert en weinig last van de hitte door de zomerzon.

Het programma bestond uit muziek dat paste in het thema “Grenzen Vervagen” van CityProms en die karakteristiek zijn voor verschillende landen. Constantia kan met plezier terugkijken op hun eerste optreden bij CityProms.

Bron: www.constantia.frl

FRANEKER 27 juni 2019 - De voorgenomen "Subsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019" is door het college gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voorafgaand aan dit debat heeft onze voorzitter Jan Osinga een uitgebreide toelichting mogen geven. Algemeen tendens is dat de wederzijdse samenwerking tussen Waadklank en gemeente zeer gewaardeerd werd. Na enige verduidelijking kon de gemeenteraad zich vinden in het gepresenteerde voorstel. Bijgaand het videofragment ter behandeling voornoemd agendapunt 14.

Foto en video met dank aan de faciliteiten van de gemeente Waadhoeke.

Waadhoeke ziet cultuur als een verrijking - Cultuur is van ons allemaal: we zien het om ons heen, het brengt ons bij elkaar, geeft stof tot gesprek en zorgt voor vermaak.
De gemeente Waadhoeke werkt aan nieuw cultuurbeleid waarin de versterking van het huidige cultuuraanbod en de bevordering van cultuurparticipatie belangrijke elementen zijn.Oudheidsverenigingen, muziekkorpsen, theaters en landschapskunst: cultuur heb je in soorten en maten. Waadhoeke werkt aan een nota waarin voor al die culturele activiteiten aandacht is. Lees de link naar bijgevoegd artikel.

Artikel Friesch Dagblad door Bauke Boersma, geplaatst: 04 juli 2019.

Waadhoeke ziet cultuur als een verrijking


 

 

Fanfare Constantia Menaam speelt op zaterdag 29 juni tussen 12.00 en 13.00 uur op CityProms in Leeuwarden. Zij spelen voor het hoofdpodium op het Wilhelminaplein.

CityPromslogoCityProms is het grootste klassieke muziekfestival in het Noorden. Het thema van CityProms is dit jaar "Grenzen Vervagen" Voor Constantia zijn de ‘grenzen’ de landsgrenzen. Hun muzikale programma is een reis over de wereld waarbij verschillende werken ten gehore worden gebracht die karakteristiek zijn voor een bepaald land. Een prachtige gelegenheid om ons orkest te promoten!

 

Bron: Constantia.frl
CityProms website

Klik hier voor het artikel over Constantia op de site van CityProms.