Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Op zaterdag 5 oktober stonden van 13:00 tot 15:00 de deuren open van het Clubgebouw Kleyenburg van Sternse Slotlanders Franeker. In de twee uren hebben we aan diverse geïnteresseerden onze vereniging kunnen presenteren.

Komende weken organiseren we nog open lessen en heeft iedereen de mogelijkheid om een proefles (zie bijgevoegde flyer) te volgen. Volg ons op Facebook en Instagram voor de aankondigingen..

Meer informatie zie:

Facebook - Website


 

 

Muziekvereniging Kunst en Genoegen start op zaterdag 12 oktober a.s haar muziekproject Gaudioso, muziek maken met plezier.

Onder leiding van Sjaak van der Reijden, docent-dirigent en trompetist bij klezmerband Di Goijm kunnen volwassenen (nieuw in de muziek maar ook herintreders) gedurende 10 weken op de zaterdagochtend van 10-12 uur, tegen een vergoeding van 50,00, in groepsverband muziek komen maken. Muziek maken in groepsverband is vele malen gezelliger dan alleen op les. Vandaar de naam Gaudioso, de muziekterm voor muziek maken met plezier. En Sjaak, muzikant in hart en nieren, weet ongetwijfeld iedereen met veel plezier aan het blazen te krijgen!

De 10 aangeboden lessen zijn inclusief de koffie in de pauze en bruikleen van een blaasinstrument. Meer info: Anna Marie Bruinsma, voorzitter van Kunst en Genoegen. Tel. 0517-232341


 

Waadhoeke 15 juli 2019 - Na 73 jaar is er een definitief einde gekomen aan een samenwerking van 9 muziekverenigingen in de voormalige gemeente Menameradiel. Sinds 28 februari 1946 is op initiatief van een 3-tal muziekkorpsen een federatie opgericht waarbij alle 10 korpsen als lid zijn aangesloten. Initiatiefnemer was de heer L. Tj. Algra.

Doelstelling van de federatie was om in de zomermaanden een festival te houden en in het voorjaar (februari/maart) een solistenfestival.

Als voorlopig bestuur werden destijds benoemd:

  • Voorzitter - L.Tj. Algra uit Menaldum;
  • Secretaris - P. Sj. Runia uit Berlikum;
  • Penningmeester - H. Klazinga uit Marssum.

De federatie hield zich tot 1 januari 2018 ook bezig met het jeugdbeleid in de gemeente Menameradiel. Met name op het gebied van muziekonderwijs op de basisscholen en jeugdorkesten. Eénmaal per jaar werd in samenwerking met een federatiekorps, een Jeugdfestival voor solisten en jeugdkorpsen georganiseerd, die werd beoordeeld door een vakbekwaam jurylid. Vaste jaarlijkse activiteiten waren het federatiefestival voor orkesten in februari, het Jeugdfestival in april en een jeugdmiddag in december.

Met de komst van de gemeente Waadhoeke in het vooruitzicht, is de Federatie begonnen om in de toekomstige nieuwe gemeente een nieuwe samenwerking te initiëren. In april 2015 kwamen nagenoeg alle muziekverenigingen uit de vier gemeenten bijeen in het gemeentehuis van Menameradiel en is de basis gelegd voor een nieuwe samenwerking. Door werkgroepen en een voorbereidingscommissie afkomstig van muziekverenigingen uit de vier voormalige gemeenten is uiteindelijk Waadklank in oktober 2018 formeel opgericht. In aanloop van dit proces heeft de federatie voor muziekverenigingen in Menameradiel alle activiteiten per 1 juni 2018 stilgelegd. Na de formele oprichting van Waadklank heeft het federatiebestuur in november 2018 unaniem besloten de federatie te gaan ontbinden. Op de ledenvergadering van februari 2019 is in samenspraak met de 9 lid korpsen besloten per juli 2019 een definitieve punt te zetten achter 73 jaar van muzikale samenwerking in het voormalige Menameradiel.

IMG 0731bc IMG 3299bc IMG 5813bc
Tetman de Vries Hidde Kramer Libbe Dijkstra

Bijzonder aspect is het feit dat een 3-tal personen ca 50 jaar bestuurlijk actief zijn geweest binnen het federatiebestuur. Hiermee sluiten Tetman de Vries, Hidde Kramer en Libbe Dijkstra een bestuurlijk actief levenswerk af.

Secretariaat federatie Henri Visser.

Naar Waadklank,

Waadklank06 geel zwart blauw transp

Op zaterdagmiddag 5 oktober organiseert Drum- en Showfanfare CMH-Menaldum weer een open dag in de het muziekgebouw aan de Greatebuorren in Menaam.

Deze dag kunnen jong (en oud(ers)) ervaren wat de drumfanfare te bieden heeft.
Er wordt gestart met een warming up door een echte fitnesstrainer. Daarna zal er d.m.v. workshops kennis worden gemaakt met alle onderdelen van de drumfanfare; slagwerk, blaasinstrumenten én exercitie.

Kies je instrument en leer spelen in een groep. Ervaar hoe cool muziek maken is.
Ouders zijn ook welkom en kunnen natuurlijk komen kijken bij de mini-try out rond de klok van 15:00 uur.

Foto Drum en Showfanfare CMH Menaldum Persbericht Open Dag 1 Foto Drum en Showfanfare CMH Menaldum Persbericht Open Dag 3

Kom, kijk, doe mee én ontvang een coole goodiebag met toffe gadget helemaal gratis wanneer jouw stempelkaart vol is.

Vrije inloop vanaf 12:45 uur

Volg ons via de social media om op de hoogte te blijven van de laatste info:

www.facebook.com/CMHMenaldum
www.cmh-menaldum.nl


 

LEEUWARDEN 29 juni 2019 - Een prachtige "warme" dag voor een concert in de binnenstad van Leeuwarden. Een succesvol optreden bij CityProms op het Wilhelminaplein/Zaailand. Dankzij een schaduwrijk plekje en publiek rondom de fanfare, een leuk concert en weinig last van de hitte door de zomerzon.

Het programma bestond uit muziek dat paste in het thema “Grenzen Vervagen” van CityProms en die karakteristiek zijn voor verschillende landen. Constantia kan met plezier terugkijken op hun eerste optreden bij CityProms.

Bron: www.constantia.frl

WAADHOEKE 26 juli 2019 - Na intensief overleg met de gemeente en terugkoppeling met onze Waadklank-leden, is in vrij korte tijd de nieuwe subsidieregeling aan de gemeenteraad gepresenteerd en door het college van B en W aangenomen.

Wij als Waadklank zijn bijzonder blij met het resultaat gezien de grote subsidie verschillen afkomstig uit de vier voormailge gemeenten.

Zie nieuwsartikel Gemeente Waadhoeke.

Waadhoeke ziet cultuur als een verrijking - Cultuur is van ons allemaal: we zien het om ons heen, het brengt ons bij elkaar, geeft stof tot gesprek en zorgt voor vermaak.
De gemeente Waadhoeke werkt aan nieuw cultuurbeleid waarin de versterking van het huidige cultuuraanbod en de bevordering van cultuurparticipatie belangrijke elementen zijn.Oudheidsverenigingen, muziekkorpsen, theaters en landschapskunst: cultuur heb je in soorten en maten. Waadhoeke werkt aan een nota waarin voor al die culturele activiteiten aandacht is. Lees de link naar bijgevoegd artikel.

Artikel Friesch Dagblad door Bauke Boersma, geplaatst: 04 juli 2019.

Waadhoeke ziet cultuur als een verrijking