Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

Waadklank-Leden

Alle 20 muziekverenigingen behorende bij HaFaBra/SMP en gezeteld in de gemeente Waadhoeke.

De formele namen zijn opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Onjuisteheden graag melden bij het secretariaat.


 

Christelijke Muziekvereniging "Advendo"

 • Plaats: Boksum - Blessum - Deinum.
 • Opgericht: 1946
 • Orkestvorm: Fanfare
 • Dirigent Jorit Laverman

Website www.advendoboksumblessumdeinum.nl


 

Christelijke Muziekvereniging Advendo

 • Plaats: Franeker
 • Opgericht: 1922
 • Orkestvorm: Harmonie
 • Dirigent: Siemen Hoekstra

Website: www.advendo-franeker.nl


 

Christelijke brassband "Blaast De Bazuin"

 • Plaats: Oude- en Nieuwe Bildtdijk
 • Opgericht: 1952
 • Orkestvorm: brassband
 • Dirigent: Piet Visser

Website: www.blaastdebazuin.nl/


 

Christelijke Muziekvereniging "Burdine"

 • Plaats: Sint Annaparochie
 • Oprichting: 1985
 • Orkestvorm: fanfare
 • Dirigent: Arend Gerds.

Website: www.burdine.nl


 

Christelijk Fanfarekorps "Concordia"

 • Plaats: Wjelsryp
 • Oprichting: 1897
 • Orkestvorm: fanfare
 • Dirigent: Andries Kramer

Website: www.concordia-welsrijp.nl


 

Vereniging Fanfare Constantia

 • Plaats: Menaam
 • Opgericht: 1895
 • Orkestvorm: fanfare
 • Dirigent: Paul van Gils

Website: www.constantia.frl


Christelijke muziekvereniging “De Bazuin”

 • Plaats: Tzummarum
 • Datum oprichting: 1925
 • Orkestvorm: Fanfare
 • Dirigent: Marten Miedema

Website: www.de-bazuin.nl


 

DSG (Door Samenwerking Groot)

 • Plaats secretariaat: Menaam
 • Datum oprichting: 1 januari 2023
 • Showband, majorette peloton en colorguard
 • Website: facebook

 

Christelijke Muziekvereniging "Excelsior"

 • Plaats: Oudebildtzijl e.o.
 • Oprichting: 1898??)
 • Orkestvorm: fanfare
 • Dirigent: Johan Postma

Website: www.excelsior-ouwesyl.nl/


 

Christelijke Muziekvereniging Greide Brass

 • Plaats: Spannum
 • Oprichting: 2008
 • Orkestvorm: Brassband
 • Dirigent: Marco Middelberg

Website: www.greidebrass.nl


 

Christelijke Brassband Halleluja

 • Plaats: Menaam
 • Opgericht: 1892
 • Orkestvorm: brassband
 • Dirigent: Ido Gerard Kempenaar

website: www.hallelujamenaam.nl


 

Muziekvereniging "Harmonie" Beetgum

 • Plaats: Bitgum
 • Opgericht: 1898
 • Orkestvorm: fanfare
 • Dirigent: Christina van der Bijl

website: www.harmoniebeetgum.nl


 

Stedelijk Muziekcorps Harmonie


 

Muziekvereniging "Kunst en Genoegen"

 • Plaats:Dronryp
 • Opgericht: 1932
 • Orkestvorm: vrij
 • Dirigent: Anton Huizenga

Website: nvt


 

Christelijke Muziekvereniging "Looft Den Heer" te Beetgum, Beetgumermolen en Engelum

 • Plaats: Bitgummole
 • Opgericht: 1945
 • Orkestvorm: brassband
 • Dirigent: Gijs Heusinkveld

Website: www.brassbandlooftdenheer.nl


Ons Genoegen

 • Plaats Marsum
 • Opgericht: 1901
 • Orkestvorm: fanfare
 • Dirigent: Douwe Veenstra

Website: www.onsgenoegenmarssum.nl


 

FMuzykferiening 'OpMaat' Berltsum

 • Plaats: Berltsum
 • Opgericht: 2013
 • Orkestvorm: Fanfare
 • Dirigent: Gatse Hylkema

Website: www.opmaatberltsum.nl


 

Christelijke Muziekvereniging "Oranje"

 • Plaats: Minnertsga
 • Opgericht 1894
 • Orkestvorm: Fanfare, drumfanfare en majorettes
 • Dirigent: Bienze IJlstra

Website: www.oranje-minnertsga.nl


 

Christelijke Muziekvereniging "Oranje"

 • Plaats: Spannum
 • Datum oprichting: 1898
 • Orkestvorm: Fanfare
 • Dirigent: Thom Zigterman

Website: www.oranjespannum.nl


 

Showkorps Sternse Slotlanders

 • Plaats: Franeker
 • Opgericht: 1955
 • Instructie:

website: www.sternseslotlanders.com
Mediapagina