Het huishoudelijk regelement zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 7 maart 2020 te Dronryp.

 

Tekst huishoudelijk regelement