Waadklank, secretariaat: Boskrânne 13, 9036KX MENAAM

 secretariaat@waadklank.nl (0518-451887)

HaFaBra

HaFaBra

Harmonie, Fanfare en Brassband. 3 basis orkestvormen die in de gemeente Waadhoeke voorkomen.
SMP

SMP

Show, Mars en Percussie: Drumbands, Drumfanfares, Showbands, Slagwerk- of percussie-ensemble.
SMP-HaFaBra

SMP-HaFaBra

Waadklank leden, muziekverenigingen die tot de HaFaBra of SMP behoren

Vereniging samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke

Waadklank


Met het samengaan van de voormalige gemeentes Franekeradeel, Het Bildt,
Menameradiel en een deel van Littenseradiel in de gemeente Waadhoeke, hebben de gezamenlijke muziekverenigingen besloten samen te gaan werken.

Waadklank is een samenwerking van muziekverenigingen gevestigd in de
gemeente Waadhoeke.
(Harmonie - Fanfare - Brassband - Showband)
Deze muziekverenigingen vertegenwoordigen ca 800 muzikanten.

Belangen

Behartigen van de gezamenlijke belangen van muziekverenigingen in de gemeente Waadhoeke, onder meer op muzikaal en financieel gebied

Organiseren

Het (doen) organiseren van gemeenschappelijk evenementen voor de leden;

Samenwerking

Bevorderen van de samenwerking tussen de aangesloten verenigingen, onderlinge steunverlening en uitwisselen van ervaringen en kennis;

Gezamenlijk belangen

Op te treden namens de aangesloten muziekverenigingen in alle gevallen waarin de gezamenlijke belangen van de verenigingen aan de orde zijn.

Agenda Waadklank

zaterdag 28 sept 2019;
09:30u - 12:00u
Ledenvergadering

Waadklank Nieuws

Subsidieregeling amateurkunst gemeente Waadhoeke 2019

01 aug 2019

WAADHOEKE 26 juli 2019 - Na intensief overleg met de gemeente en terugkoppeling met onze Waadklank-leden, is in vrij korte tijd de nieuwe...

Definitief einde Federatie voor muziekverenigingen in Menameradiel

21 juli 2019

Waadhoeke 15 juli 2019 - Na 73 jaar is er een definitief einde gekomen aan een samenwerking van 9 muziekverenigingen in de voormalige gemeente...

Succesvol Cityproms-concert Constantia Menaam

15 juli 2019

LEEUWARDEN 29 juni 2019 - Een prachtige "warme" dag voor een concert in de binnenstad van Leeuwarden. Een succesvol optreden bij CityProms op het...

Waadhoeke ziet cultuur als een verrijking

04 juli 2019

Waadhoeke ziet cultuur als een verrijking - Cultuur is van ons allemaal: we zien het om ons heen, het brengt ons bij elkaar, geeft stof tot gesprek...

Friese (show)bands scoren goed tijdens Rasteder Musiktage in Duitsland

04 juli 2019

RASTEDE – Drum- en Showfanfare CMH uit Menaldum is dit weekend 13e geworden in haar klasse op de 64e Internationale Rasteder Musiktage welke...

3e editie "Rock ‘n Brass" - Brassband Blaast de Bazuin

28 juni 2019

Zaterdag 13 juli organiseert Chr. Brassband Blaast de Bazuin Oude- en Nieuwebildtdijk voor de 3e keer Rock ‘n Brass. Samen met Rent A Band wordt het...

Show Mars en Percussie

Show Mars en Percussie

Drumband, Drumfanfare, Showkorps, Slagwerk- of percussie-ensemble.

HaFaBra

HaFaBra

Harmonie - Fanfare en Brassband. Tekst hier...

Colorguard en Majorettes

Colorguard en Majorettes

Tekst hier...

Muziekeducatie

Muziekeducatie

Muziek in de klas van het basisonderwijs, meestal de eerste stap naar muzieklessen voor HaFaBra of SMP.

Docenten

Docenten

Tekst hier...

Wdhklogo Logo KNMO 2 regels concept Custom omf logo swn

Muziek luisteren, muziek maken,
samen muziek maken.

actief met muziek voor het leven


 

www.waadklank.nl
Websitebeheer en licenties: HE Visser
 Vereniging samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke Header fotografie met dank aan X-Lent
Nabewerking websitebeheer